“BIST 100 Endeksi 10 bin portföyle 5 bin puanda”

Birol BOZKURT

İnfo Yatırım, yapay zekâ destekli yeni mobil yatırım uygulaması infox’u düzen­lediği basın toplantısıyla ka­muoyuna duyurdu. Toplantıda soruları yanıtlayan İnfo Yatı­rım Genel Müdürü Tarkan Ak­gül, son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

His­selere işlem vergisi konusunun netleşmesi gerektiğini söyle­yen Tarkan Akgül, yüz binde 1-2 civarında bir işlem vergisi beklediklerini belirterek şun­ları söyledi; “Endeks 10 bin­lerde ama portföyler 5 bin pu­anlarda. Bu zamana kadar hiç böyle bir dönem yaşamamış­tım. Daha önce endeksle birlik­te portföylerinde aynı oranda yükseldiği bir süreç olurdu.

Zor bir yıl geçiriyoruz özellikle fa­iz alternatifinin olduğu bir yılı yaşıyoruz. Böyle zor bir süreçte hisselere işlem vergisi haberi hem yerli hem yabancı yatırım­cıların hoşuna gitmedi. Vergi oranında bizim beklentimiz yüz binde 1-2 civarında olması yönünde. Vergi geldikten son­ra hacimlerde bir düşüş olacak­tır diye tahmin ediyoruz. An­cak vergi konusunun neticeye kavuşmasından sonra Türki­ye’nin bu ay sonunda gri liste­den çıkmasıyla beraber borsa yolculuğuna devam edecektir.”

2024 zor bir yıl olacağını dü­şünerek ürünleri çeşitlendirme­ye çalıştıklarını söyleyen Akgül, “Yatırım süper marketi kurmayı amaçladık. Banka aracı kurum­ları dışında varant ihracı yapan ilk aracı kurum olduk. Kendi in­san kaynağımızdan çıkardığımız bir yazılımla oluşturduğumuz bir uygulama geliştirdik. Ser­maye piyasalarındaki rekabet­te fark yaratan en önemli faktör­lerin bilgi ve teknoloji olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Borsada teknik seviyeler

Vergi haberinin etkisiyle haf­taya negatif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, 10 bin puanın al­tına sarktığı görülmüştü. Ardın­dan toparlanan endeks yeniden 10 bin puanın üzerine çıkarak yatay bir seyir izliyor. Borsa İs­tanbul’daki hacmin düştüğü gö­rülürken para girişi ve yabancı ilgisinin olduğu görülüyor. Uz­manlara göre BIST100 Endek­si’nde teknik olarak 9.850, 9.670 ve 9.450 destek olarak öne çıkar­ken, yükselişte 10,120, 10,380 ve 10,570 direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini söylüyor.

Borsada takas tarihleri değişti

Kurban Bayramı tatili nede­niyle piyasalar 15 Haziran Cu­ma günü yarım gün işlem göre­cek ve sonrasında işleme kapa­nacak. Piyasalarda işlemler 20 Haziran itibarıyla başlamış ola­cak. Kurban Bayramı tatili ne­deniyle Borsa İstanbul’daki iş­lemlerin takas tarihleri değiş­ti. Buna göre, Borsa İstanbul’da, perşembe günü yapılan işlemle­rin takası 20 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul Pay Piyasalarında iş­lemlerin takası “T+2”de, yani iş­lemin gerçekleştiği günden iki işlem günü sonrası çalıştığı için yarın gerçekleştirilen bir his­se senedi işleminin tahsilat ve ödemesi cuma günü yapılacak. Perşembe günü işlem yapan ya­tırımcının tahsilat ve ödeme­leri ise 7 gün sonraya, 20 Hazi­ran Perşembe gününe kalacak. Bu hafta cuma günü işlem ya­pan yatırımcılar da söz konusu işlemlerin nakit gerçekleşmesi için 21 Haziran Cuma gününü bekleyecek.

“Sermaye piyasalarını tabana yayıyoruz”

İnfo Yatırım, tek uygulamada piyasadaki tüm yatırım ürün­lerini bir araya getiren, su­per-app’i infox’u tanıttı. Basın toplantısında açılış konuş­masını gerçekleştiren Hedef Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Namık Kemal Gökalp şunları söyledi: “infox adını verdiğimiz bu uygulama ile daha fazla bireysel yatırımcı­nın finansal piyasalara eriş­mesini, kolayca ve güvenli bi­çimde yatırım yapabilmesini, birikimlerini verilere dayalı olarak en rasyonel biçimde değerlendirebilmesini istiyo­ruz. Kısaca yeni teknolojiler­le yatırım alanının ve serma­ye piyasalarının tabana ya­yılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye’nin yatırım ve girişimcilik ekosistemi Hedef Holding olarak tüm bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerimizle, hedeflerinin peşinden cesaretle koşanla­rın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir